Lyckornas Förskola


.


Kristen profil

vilket innebär att vi en dag i veckan har skattstund där vi dramatiserar någon berättelse ur bibeln på olika sätt och med olika material.

Vi varvar vanliga sånger med kristna barnsånger och ber bordsbön. Förskolan drivs av en styrelse med representanter från Betelkyrkan, Equmeniakyrkan, Pingstkyrkan och Svenska kyrkan. Lyckornas Förskolan följer samma tillämpningsregler (avgifter m.m.) som andra förskolor i Vaggeryds kommun, vilka är antagna av Barn- och utbildningsnämnden.

Vårt arbetssätt hoppas vi ska genomsyras av vår varma gemenskap och vår kristna tro!

Vi vill att barnen ska:


* känna sig VÄRDEFULLA
* få vara KREATIVA och SKAPANDE
* utveckla sin FANTASI
* odla VÄNSKAP
* få och ge OMTANKE
* vara NYFIKNA
* se tillgången i NATUREN
* ha ROLIGT
* ta ANSVAR
* vara TRYGGA


UPP